ஹாரி பாட்டர் நாவல்கள் தொகுப்பு உங்களுக்காக PDF வடிவில்


ஆங்கில நாவல்களில் தனக்கென தனி முத்திரை பதித்தவர் ஹாரி பாட்டர் நாவல்களை எழுதிய ஆர் .கே.ரௌலிங்.அவர் எழுதியுள்ள ஹாரி பாட்டர் நாவல்கள் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் படிக்க தூண்டியவை.அதீத கற்பனையில் ரௌலிங் எழுதியுள்ள இந்த ஏழு ஆங்கில நாவல்களை PDF வடிவில் உங்களுக்காக பதிவேற்றம் செய்துள்ளேன் .கீழ்க்கண்ட நாவல்கள் தொகுப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன .

1.Book 1 - Harry Potter and the Sorcerer's Stone
2.Book 2 - Harry Potter and the Chamber of Secrets
3.Book 3 - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
4.Book 4 - Harry Potter and the Goblet of Fire
5.Book 5 - Harry Potter and the Order of the Phoenix
6.Book 6 - Harry Potter and the Half-Blood Prince
7.Book 7 - Harry Potter and the Deathly Hallows

நாவல் தொகுப்பை பதிவிறக்கம் செய்ய கிழே சொடுக்கவும் .

ஹாரி பாட்டர் நாவல்கள் தொகுப்புநாவல்களை படியுங்கள் ..கருத்துகளை பின்னூட்டமிடுங்கள்

Comments

Popular posts from this blog

ரமணி சந்திரன் நாவல்கள் உங்களுக்காக PDFவடிவில்

தமிழ் நூல்கள் உங்களுக்காக PDF வடிவில் ..

ரமணி சந்திரன் அவர்களின் எட்டு நாவல்கள்